Päiväkoti Ilopirpana

Ilopirpana on kodinoloisissa tiloissa toimiva yksityinen 18 lapsen päiväkoti. Tarjoamme korkeatasoista päivähoitoa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan kanssa 1-6 -vuotiaille lapsille. Toimintamme on monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa, innostavaa ja yhdessä olemisen ohessa yksilöllisyyteen kannustavaa päiväkodin arkipäivää.

Yhteistyö vanhempien kanssa on lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, sillä molemminpuolinen luottamus ja yhteiset tavoitteet auttavat lasta sopeutumaan päiväkotiin ja tukemaan kehitystä. Yhteistyö alkaa yhteisellä tutustumisella päiväkotiin, perheeseen ja lapseen. Päiväkodissa on omat toimintatavat, joihin on hyvä tutustua myös lapsen kanssa yhdessä. Lapsen eri kehitysvaiheissa arvostamme avointa keskustelua vanhempien kanssa kasvatuskumppaneina.


PÄIVÄKOTI ILOPIRPANA
Ukkoherrantie 12, RAAHE
(Kaupunginmetsä)
Puh. 040 168 3129 paivakoti@ilopirpana.fi