Liikunnallinen päiväkoti Ilopirpana - Kaupunginmetsä

Kaupunginmetsän yksikkö on syksyllä 2013 avattu kodinoloisissa tiloissa toimiva aktiivinen yksityinen 16 lapsen päiväkoti. Tarjoamme korkeatasoista varhaiskasvatusta ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan kanssa 1-6 -vuotiaille lapsille. Toimintamme on monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa, innostavaa ja yhdessä olemisen ohessa yksilöllisyyteen kannustavaa päiväkodin arkipäivää.

Syksyllä 2014 toimintamme muuttuu liikuntapainotteiseksi. Liikuntapainotteisuus näkyy toiminnassamme päivittäin, viikkotoiminta on suunniteltu niin, että viikkoon sisältyy paljon monipuolista lapsille suunnattua liikuntaa. Hyödynnämme lähialueiden maastoja, urheilukenttää, läheisen koulun liikuntasalia sekä uimahallia. Henkilökuntamme on käynyt Nuori Suomi-järjestön Liikuntaleikkikouluohjaajan koulutuksen josta saammekin paljon vinkkejä ja virikkeitä viikottaiseen toimintaamme.

Yhteistyö vanhempien kanssa on lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, sillä molemminpuolinen luottamus ja yhteiset tavoitteet auttavat lasta sopeutumaan päiväkotiin ja tukemaan kehitystä. Yhteistyö alkaa yhteisellä tutustumisella päiväkotiin, perheeseen ja lapseen. Päiväkodissa on omat toimintatavat, joihin on hyvä tutustua myös lapsen kanssa yhdessä. Lapsen eri kehitysvaiheissa arvostamme avointa keskustelua vanhempien kanssa kasvatuskumppaneina.

Päiväkodissamme ruoka valmistetaan itse, noudatamme viiden viikon kiertävää ruokalistaa joka on suunniteltu ravintosuositusten mukaisesti.

LIIKUNNALLINEN PÄIVÄKOTI
ILOPIRPANA – KAUPUNGINMETSÄ
Savottatie 16, RAAHE
(Kaupunginmetsä)
Puh. 040 168 3129 paivakoti@ilopirpana.fi

Päiväkoti on auki arkisin ma-pe klo 6.30-16.30. Kysy lisätietoja ja vapaita paikkoja puh. 045 348 2878 tai ota yhteyttä sivuvalikosta ja täytä päivähoitohakemus.

Ota yhteyttä

  Lapsen tiedot

  Nimi*

  Syntymäaika*

  Lisätietoja

  Huoltajan tiedot

  Nimi

  Osoite

  Postinumero ja -paikka

  Puhelin

  Sähköposti*

  Lisätietoja

  Päivähoitomuoto

  KokopäivähoitoOsa-aikahoito 15 pvä/kkOsa-aikahoito 12 pvä/kkMuu

  Muu mikä?

  Vapaamuotoinen viestisi

  Infoa vanhemmille - Päivähoidon aloittaminen ja päivähoidon arki

  Päivähoidon aloittaminen ja päivähoidon arki

  Hoitopaikkaan tutustuminen
  Hyvä hyvä yhteistyö perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Lapsen edun mukaista on, että perhe tutustuu riittävän monta kertaa hoitopaikkaan ennen hoidon alkamista. Tutustumiskäyntejä suunniteltaessa ja sovittaessa huomioidaan lapsen ikä ja aiempi hoitohistoria. Huoltajat sopivat tutustumisajan hoitopaikan kanssa.

  Hoitoaika
  Lapsen hoitoaika tarkennetaan ja sovitaan päivähoitosopimusta tehtäessä. Lapsen ja perheen edun mukaista on, että huoltajien loma-ajat ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaa-aikoja. Lapsen sairauspäivistä ja muista poissaoloista tulee ilmoittaa hoitopaikkaan mahdollisimman pian. Jos sovittuihin hoitoaikoihin tulee muutoksia, pitää niistä ilmoitetaan hoitopaikkaan välittömästi.

  Päivähoidosta hakeminen
  Päivähoitoon tuotaessa lapsi on huoltajansa vastuulla kunnes päivähoidon henkilökunta on vastaanottanut hänet. Päivähoidosta haettaessa lapsi on henkilökunnan vastuulla kunnes huoltaja tai huoltajan kirjallisesti valtuuttama mielellään täysi-ikäinen henkilö on hänet vastaanottanut.

  Loma-ajat
  Koulujen loma-aikoina tehdään kysely hoidon tarpeesta lapsen huoltajille. Ruokailu Päivähoidossa tarjotaan monipuolista ja terveellistä ruokaa.

  Ruokailu
  täydentää lapsen kotiruokailua sekä tutustuttaa lapsen erilaisiin maku- ja ruokailutottumuksiin. Lisäksi lapselle opetetaan kauniita pöytätapoja. Jos lapsella on erityisruokavalio, täytetään ruokavalioon liittyvät tiedot tarkasti lapsen esitietokaavakkeeseen.

  Vaatetus
  Lapsella tulee olla:
  • tarkoituksenmukainen ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus, sadevaatteet
  • jarrusukat/tossut
  • vaihtovaatteita kohtuullisesti likaantumisen ja kastumisen varalta.

  Pienen lapsen tullessa hoitoon tarvitaan lisäksi:
  • vaipat
  • tutti ja tuttipullo
  • unilelu
  • vaunut tarvittaessa

  Tavaroiden vaihtumisen välttämiseksi lapsen kaikki vaatteet ja tavarat on hyvä nimikoida.

  Lapsen sairastuminen ja lääkehoito
  Lapsen sairastuttua hänet voi tuoda päivähoitoon vasta, kun hän on terve ja ulkoilukuntoinen (ollut kuumeeton ja oireeton päivän). Lapsen ja hoitopaikan muiden lasten edun mukaista on, että lasta ei tuoda toipilaana hoitoon. Päiväkodissa on terveydenhuollon laatima ohjeisto lasten sairastamisesta ja toipilasajoista.

  Lapsen allergioista ja mahdollisista muista hoitoon vaikuttavista sairauksista keskustellaan ennen hoidon aloittamista ja toimitetaan tarvittaessa lääkärintodistus.

  Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja lapsi toimitetaan asianmukaiseen hoitoon. Päivähoidossa olevat lapset on vakuutettu tapaturman varalta. Lapsen sairastuessa äkillisesti hoitopäivän aikana, asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja hän hakee lapsen pois hoidosta.

  Edellä mainittujen tapauksien varalta hoitopaikassa on oltava ajan tasalla olevat tiedot siitä, mistä huoltajat hoitopäivän aikana tavoittaa.

  Lapsen kasvun tueksi
  Toivomme hyvää yhteistyötä hoito-ja kasvatushenkilökunnan sekä huoltajien kesken. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa. VASU on lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen tueksi tehty suunnitelma, jonka toteuttamista arvioidaan säännöllisesti ja jota päivitetään tarvittaessa. Perheelle annetaan täytettäväksi lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma etukäteen ja tämän pohjalta vanhemmat ja päivähoitoyksikön aikuinen käyvät yhteisen VASU- keskustelun vuosittain. Suunnitelma on lapsen etu ja se seuraa lasta koko päivähoidon ajan.

  Varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain, jotta tukitoimet voidaan aloittaa heti. Lähtökohtana on laaja-alainen näkemys lapsen tuen tarpeesta, jota arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyössä vanhempien sekä erityislastentarhanopettajan (elto) kanssa. Suunnitelma kirjataan lapsen VASUun. Lapselle annettava tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tuki vaihtelee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen alueilla ja sitä järjestetään lapselle päiväkodissa mahdollisuuksien mukaan.